Angio
 
 
 

Doktor

 
 

Dr sci Bojan Vojnović, vlasnik ordinacije:

- specijalista ortopedije i angiologije
- završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

- 1988-1991. zaposlen na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu
- 1991-2001. zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu
- naziv magistra i doktora medicinskih nauka stekao na Medicinkom fakultetu u Beogradu
- 1999-2001. zaposlen na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju asistenta

- član Nacionalnog udruženja za neuroangiologiju, Udruženja flebologa Srbije, Britanskog medicinskog ultrazvučnog udruženja (British Medical Ultrasound Society) i Evropske federacije ultrazvuka u medicini i biologiji  (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology)

- predavač i ekspert Nacionalnog udruženja za neuroangiologiju, Centra za edukaciju ultrazvuka u medicini i biologiji Srbije, predavač po pozivu Centra za ultrazvučnu dijagnostiku «Dr Aleksandar Margulis» KCS, Thomas Jefferson University

- objavio je 7 naučno stručnih radova u inostranim i 8 u domaćim časopisima, 24 u obliku apstrakta na inostranim i 29 na domaćim kongresima.

- autor je članaka u naučnim knjigama: «Ultrazvuk u medicini»: glavni urednik Atanasije Marković, Bеоgrаd, 1997.;  «Hirurgija»: glavni urednik Dragoslav Stevović, Beograd, 2000. и «Каrdiologija», 3.izdanje, glavni urednik Srećko Nedeljković, Beograd, 2000.

- govori engleski, španski i francuski jezik, a služi se nemačkim i japanskim